Frequentieregelaar op compressor

Home BlogFrequentieregelaarFrequentieregelaar op compressor
Frequentieregelaar op compressor

Frequentieregelaar op compressor

Comments off

Frequentieregelaar op compressor: een logische keuze

Traditioneel wordt een persluchtcompressor aangesloten op een buffervat. Wanneer de druk de maximale waarde bereikt wordt de compressor uitgeschakeld. Beneden een bepaalde waarde wordt de compressor weer ingeschakeld. De maximale en minimale druk liggen redelijk ver uit elkaar zodat er een systeem ontstaat met niet te veel schakelingen. Nadelen zijn wel dat de maximale systeemdruk aanzienlijk hoger ligt dan de benodigde druk voor de processen. Een hogere druk zorgt voor een groter energiegebruik en grotere slijtage aan de compressor.

Constante druk door de frequentieregelaar

Met een frequentieregelaar bent u in staat op basis van de systeemdruk en de gewenste druk de compressor harder of zachter te laten draaien. Door een PID regelaar in de frequentieregelaar wordt een stabiel regelgedrag gecreëerd en een stabiele druk in uw persluchtsysteem. Door het regelgedrag van de frequentieregelaar kan ook het buffervat kleiner worden gedimensioneerd.

Energiebesparing door de frequentieregelaar

Met een frequentieregelaar bent u in staat een constantere druk te leveren. Hierdoor wordt de gemiddelde druk in uw persluchtsysteem verlaagd. een verlaging van bijvoorbeeld 7 bar naar 6 bar geeft al 7% besparing, daarnaast verminderen de lekverliezen, waardoor de besparing kan oplopen tot 10%.

IE3 richtlijn

Vanaf 1 januari 2015 is de IE3 richtlijn voor de efficiency van elektromotoren van kracht. Alle motoren vanaf 0,75kW tot en met 7,5kW moeten voldoen aan de IE2 efficiency en alle motoren boven de 7,5kW moeten voldoen aan de IE3 efficiency of aan de IE2 efficiency in combinatie met een frequentieregelaar.

Vermindering van de onderhoudskosten door een frequentieregelaar op compressor

Doordat de druk in het persluchtsysteem gemiddeld lager is hoeft de compressor minder hard te werken. Dit zorgt voor een lagere slijtage en daarmee ook onderhoudskosten en een langere levensduur.

Geschikte frequentieregelaars voor een compressor

De serie compacte frequentieregelaar van Fluxcon beschikt over een ingebouwde PID regeling. Op basis van een analoog signaal van de druksensor kan de compressor volautomatisch de gewenste druk stabiel handhaven.